Gaz Algılama Çözümleri

Gaz Algılama Çözümleri

Açık bir platformda tasarlanan ve her türlü alarm sistemine entegre edilebilen ileri düzey yangın çözümleri sunuyoruz.

 

 

  

 

Karbon Monoksit, Karbon dioksit, Azot, Metan, Propan, Hidrojen, Oksijen, Etilenoksit, vb. parlayıcı, patlayıcı ya da zehirli gazların ortamda belli bir seviyenin üzerine çıkması olasılığına karşın gaz algılama sistemleri kullanılmaktadır. Sistemlerde kullanılan dedektörlerin algılama metodu, yarı iletken, termal geçirgen iletkenler veya elektrokimyasal hücre ile veya infrared olabilmekte, ortamda yükselen gaz seviyesi ppm veya LEL cinsinden ölçülebilmektedir.

Sistemlerin kullanım alanları, otoparklardan, kimya endüstrisine, boya ve vernik üretiminden, atık su arıtma tesislerine, laboratuarlara, rafinerilere, tünellere, boya kabinlerinden, meyve ve sebzelerin depolandığı soğuk depolara kadar uzanan çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Sensörlerin kontrol üniteleri tam elektronik, modüler yapıda olup, dedektör sayısına ve mevcut gaz algılama senaryosuna uygun olarak tasarlanabilmektedir.
Ortam özelliklerine göre sensörlerin standart ya da ex-proof seçilmesi sözkonusu olmaktadır.

Teklif Al

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile irtibat sağlayabilirsiniz.