CCTV SİSTEMLERİ VE BARET TESPİTİ ANALİZİ
CCTV SİSTEMLERİ VE BARET TESPİTİ ANALİZİ

Baret tespiti analizi modülü ile çalışanların işle ilgili güvenlik tedbirlerine ne ölçüde riyazet ettikleri, etmeyen personelin kimler olduğu, ne sıklıkta ve neden ihlal ettikleri tespit ve analiz edilerek gerekli tedbirler zamanında alınabilir.

Güvenliğimizi sağlamak üzere tesis ettiğimiz CCTV yani kapalı devre kamera sistemleri; güvenlik kameraları, video kayıt cihazları, kayıt yazılımları, gerekli altyapı ve diğer donanımlarla (kablolama, iletişim yapı ve protokolleri, ağ aygıtları vb.) bütüncül bir şekilde çalışır. Teknolojik değişim ve gelişmelerle her geçen gün daha nitelikli ve işlevsel hale gelen bu sistemler video analiz teknolojilerinin bu sistemlere eklenmesi ile çok daha verimli hale gelmiş durumdadır. Hatta video analiz işlevlerinin video izleme sistemlerinin geleceğinin en önemli bileşeni haline gelmekte olduğu söylenebilir.

İlkin yüksek maliyetlerle sunulmak zorunda kalınan video analiz işlevleri, daha fazla üretici ve geliştirici bu işlevlere yatırım yaptıkça ve AR-GE çalışmaları arttıkça günümüzde daha makul maliyetlere inmiş durumdadır. Sadece video izleme yazılımları ile kalmayıp kamera donanımları üzerine video analiz işlevlerinin eklenmesi ile video analiz fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskı artagelmektedir. Bu konudaki gelişmeler sadece üreticilerin değil aynı zamanda CCTV sistemlerinden maksimum verim elde etmek isteyen son kullanıcıları da cezbetmektedir.

Sadece video kaydı ve izlemesi yapılan bir sistemden ziyade, kameraların veya video izleme yazılımının objeleri tespit edip ayrıştırabildiği, sınıflandırabildiği örneğin; kişilerin insan, araç, bisiklet vb. şekilde tanımlanabildiği, birden fazla objenin tespit edilip boyut, konum, hareket hızı, hareket yönü gibi bir çok farklı parametre ile analiz edilebildiği sistemler bu sistemleri kullanan operatörlere dinamik alarmlar üreterek verimlilik düzeyini artırmaktadır. Video analiz işlevleri trafik izleme, sağlık hizmetleri, madencilik, perakende, eğitim, hava ve deniz limanları gibi birçok alanda farklı çözümler için kullanılabilir.

Video analiz işlevleri sayesinde oldukça büyük veri yığınları oluşturan video arşivlerini ve canlı video görüntülerini analiz ederek ihlal, hata vb. durumları tespit edip anormal olan olayları arşivden veya canlı olarak görebilir, olası tehditlere karşı anında veya öncesinde tedbir alma imkanına kavuşabilirsiniz.

Özellikle son dönemde yaygınlaşan video analiz destekli kameralar sayesinde sunucu üzerinden video analiz yapılan bir sistemde herhangi bir kesinti olsa dahi kameralar üzerinden analiz işlemleri ve alarm bildirimleri devam edebilecektir. Video izleme yazılımlarının bu tür kameralarla entegre edilebilme kabiliyetleri bu ayrıcalığı son kullanıcılara sunmaktadır. Böylece, kameralar üzerinde yaptırılan video analiz işlemleri sunuculara düşen yükü azaltarak sunucular için yapılması gereken yatırımları da azaltabilmektedir.

Bu alanda teknolojik gelişmeler devam etmektedir. Üreticiler ve yazılım geliştiricileri video yığınlarını analiz ederek, faydalı çıkarımlar sağlamak üzere yeni modüller geliştirmektedir. Bu yeni modüllerden biri de baret tespiti analizi modülüdür. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak ayrıca ülkemizin mevzuatı gereğince personelin baret takmadan dolaşmasının tehlikeli olduğu alanlarda hem personelin hem de işverenin bu hususa dikkat etmesi, gerektiğinde personelin ikaz edilmesi, baret kullanımının takip edilmesi, denetlenmesi önem taşımaktadır. Bu nedenle video izleme yazılımlarında veya analiz destekli kameralarda baret tespiti analizinin mevcudiyeti avantaj sağlamaktadır.

Baret tespiti analizinin geliştirilmesinin yanı sıra bu modülün yapay zekâ, derin öğrenme gibi teknolojilerin desteği ile çalışabilmesi bu tarz modüllerin hatalı alarmlar üretme durumunu en aza indirgemektedir. Video analiz işlevlerinin faydası yadsınamaz ancak fazlaca hatalı alarm üreten bir modülün istenen verimi ve güvenliği sağlamayacağı açıktır. Baret yok tespiti yapıldıktan sonra, bu tespitin görsel, işitsel veya benzeri yollarda mümkün olan farklı iletişim yöntemleri ile ilgili ve yetkili kişilere derhal iletilebilmesi, gerekirse baretini takmayan personelin doğrudan zamanında ikaz edilebilmesi yerinde olacaktır.

Mevzuatın öngördüğü yaptırımlardan ziyade öncelikle personelin sağlık ve güvenliğine yönelik olarak baret, emniyet kemeri, eldiven gibi ekipmanlarını kullanması, bu konudaki ihmallerin engellenmesi, işverenin ve personelin farkındalığının artırılması adına baret tespiti veya benzeri modüllerin kullanılması yararlı olacaktır.

Baret tespiti analizi vb. modüller ile çalışanların işle ilgili güvenlik tedbirlerine ne ölçüde riyazet ettikleri, etmeyen personelin kimler olduğu, ne sıklıkta ve neden ihlal ettikleri tespit ve analiz edilerek gerekli tedbirler zamanında alınabilir. Sistem bu tarz ihlalleri tespit edip sorumlu kişileri ihlal hakkında SMS, eposta, görsel veya sesli alarmlarla bilgilendirdiği gibi ihlal anlarına ait kamera görüntüleri ile bu ihlal olaylarını ilişkilendirerek olayın video görüntüsü ile birlikte kayda alınmasını, daha sonradan yapılacak inceleme ve belgelendirme işlemleri için arşivden aranıp bulunabilmesini sağlar.

Bu tarz ihlallerin ardından istenmeyen kazaların gerçekleşmesi halinde durumun incelenmesi, belgelendirilmesi, idari ve adli anlamda çıktıların ilgili birimlerle paylaşılabilmesi için video izleme sistemlerin ihlallere yönelik kayıtların kolayca aranıp bulunabilmesi ve dışa aktarılabilmeleri gerekir. Sistemin ihlal anına dair olay kaydı oluşturup alarm ve bildirim üretmesi, izleme yapan operatörleri görsel veya işitsel ikaz ettiği gibi değişik kural ve senaryolarla ilgili başka sorumlu kişileri bilgilendirmesi, olay anına dair yer imleri oluşturarak daha sonra arşivden hızlı bir şekilde olayın görüntülerinin bulunabilmesi, görüntülerin zaman çizelgesi üzerinden incelenip yüksek kalitede dışa aktarılabilmesi önem taşımaktadır.

Baret tespiti analizi vb. modüller sayesinde;

•   İşyerindeki olası yaralanma ve ölümlerin önüne geçebilir, bu riski en aza indirgemeye çalışabilir,

•   Çalışanlarınızın bu konudaki disiplinini artırabilir,

•   Denetim imkanınızı güçlendirebilir,

•   Olası kazaların önüne geçerek veya azaltarak çalışamazlık, hastalık izni durumlarını indirgeyebilir, verimliliği artırabilir,

•   İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyumluluk düzeyinizi geliştirebilir,

•   Firma güvenliği ve itibarı açısından tedbirli davranmış olursunuz.

Baret tespiti analizine ek olarak video izleme sisteminizin farklı analiz modülleri ile sağlayacağı değişik analiz işlevleri ile gerek iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri açısından gerekse de işyeri ve çalışanlarınızın performans artırımı ve denetimi bağlamında stratejiler geliştirebilir, eldeki verileri analiz ederek planlama, proje geliştirme süreçlerini takip edebilirsiniz. Örneğin gelişmiş hareket algılama analizleri sayesinde baretini kullanmayan personelin daha çok nerelerde ve hangi zamanlarda bu ihlali gerçekleştirdiğini, ihlalin yoğunluğunu ve bireysel bir davranış olarak kalma düzeyini, ihlalin ne kadar süre devam ettiğini tespit ve analiz edebilirsiniz.

Video izleme sisteminizin makro kullanımı, programlama dilleri ile skript kullanımı gibi özellikleri varsa ilgili yazılımlarda yeni sürümlerin çıkmasını beklemek zorunda kalmadan farklı ihtiyaçlarınıza yönelik kısmi yazılım geliştirmeleri yapmak yani özel raporlamalar hazırlatmak, skript modüller veya makrolar ile özel ekran görünümü, alarm paneli, istatistik çıktıları penceresi oluşturmak gibi işlevler temin edilebilecektir.

Üretici ve yazılım geliştiricilerin bu alanda yeni modüller ve analiz işlevleri geliştirmeye devam edeceği görülmektedir. Özel alanlara girişte üniforma, emniyet kemerli kıyafet giyilmesi, maske, gözlük vb. takılması, yüz tanıma analizinde kişilerin mimiklerindeki değişimlerden hareketle sağlık durumlarının takibi gibi değişik analiz modülleri ağırlık kazanmaya başlamaktadır.

Bu bağlamda PCC Elektronik olarak distribütörlüğünü yaptığımız Trassir video izleme sistem ve yazılımlarının söz konusu trend ve teknolojileri takip ettiği, “deep learning” teknolojisi tabanlı analiz modülleri ile bu konuda öncülük yapan üreticilerden biri olduğu belirtilmelidir. Baret analizi de derin öğrenme teknolojine dayanan etkili modüllerden bir tanesidir.

Tek başına veya diğer analiz modülleri ile birlikte kullanılması mümkündür. Baret tespitinin yanı sıra hareket algılama, obje terk etme veya unutma, sabotaj tespiti, yangın ve duman algılama, yüz tanıma, insan algılama ve sayma, obje algılama ve sayma gibi değişik modüller ile birlikte çok daha faydalı bir şekilde kullanma imkânı söz konusu olabilecektir.

Her zaman belirttiğimiz üzere zaman ve teknoloji oldukça hızlı ilerlemektedir. Gerisinde kalmamak için güncel kalmak, gelişmeleri takip etmek önemlidir. Gelecek onu görebilenlerin ve ona hazırlananların olacaktır.

 

 

 

 1. fm 200 nedir, fm 200 nedir,fm 200 periyodik kontrol,fm 200 gazlı söndürme sistemleri teknik şartnamesi,fm 200 gazlı söndürme sistemleri bakım teknik şartnamesi,fm 200 gazı zehirlenmesi,fm200 yönetmelik,fm 200 gazlı söndürme sistemleri hesabı,fm 200 gazlı söndürme sistemleri yönetmeliği
 2. fm 200 gazlı söndürme sistemleribakım teknik şartnamesi,

fm 200 gazlı söndürme sistemleri teknik şartnamesi,

fm200 yönetmelik,

fm 200 periyodik kontrol,

fm 200 gazı zehirlenmesi,

fm200 gazlı söndürme sistemi nedir,

fm 200 gazlı söndürme sistemleri yönetmeliği,

fm200 insan sağlığı,

 1. yangınsöndürme sistemleri nelerdir,

otomatik yangın söndürme sistemleri nelerdir,

sulu yangın söndürme sistemleri,

yangın söndürme sistemleri sprink,

bina yangın söndürme sistemleri,

yangın söndürme sistemleri pdf,

yangın söndürme sistemleri fiyatları,

yangın söndürme sistemleri ankara,

 

 1. novec 1230 fiyat,

novec 1230 vs fm200,

tyco novec 1230,

novec 1230 fk 5 1 12,

 

 1. davlumbaz söndürme sistemi nasıl çalışır,

davlumbaz söndürme sistemi teknik şartnamesi,

davlumbaz söndürme sistemi ankara,

mutfak davlumbaz yangın söndürme sistemi fiyat,

mutfak davlumbaz yangın söndürme sistemi fiyatları,

davlumbaz yangın söndürme sistemi istanbul,

davlumbaz söndürme sistemi bakımı,

davlumbaz yangın söndürme sistemi yönetmelik,

 

 1. kidde türkiye,

kidde fire,

kidde k24509,

kidde aerospace distributors,

kidde marine fire extinguisher,

tyco türkiye,

tyco iletişim,

tyco türkiye bayileri,

tyco ürün kataloğu,

tyco connector,

tyco sprinkler catalog,

7.johnson controls tyco,

tyco alarm,

zayıf akım tesisatı nasıl yapılır,

zayıf akım sistemleri eğitimi,

zayıf akım proje firmaları,

zayıf akım kabloları,

zayıf akım kaç volttur,

hastane zayıf akım sistemleri,

zayıf akım işi yapan firmalar,

ntg zayıf akım sistemleri,

 1. exproof flaşörlü siren,

siemens duman dedektörü fiyat,

exproof panel,

duman dedektörü fiyatı,

duman dedektörü fiyat n11,

duman dedektörü paneli fiyat,

duman dedektörü nedir,

cata duman dedektörü,

duman dedektörü kapağı,

adresli duman dedektörü,

duman dedektörü röleli,

 1. mavilialev dedektörü,

spectrex alev dedektörü,

mavili exproof dedektör,

mavigard duman dedektörü fiyat,

mavili elektronik fiyat listesi 2019,

yangın ve gaz algılama sistemleri,

mavili akademi,

mavigard duman dedektörü fiyat,

alev dedektörü fiyat,

mavili akademi,

mavili exproof dedektör,

mavili elektronik fiyat listesi 2019,

mavili elektronik maaşları,

gaz dedektörü ankara,

yangın ve gaz algılama sistemleri,

 1. finder yangın paneli kullanma talimatı,

finder yangın bağlantı şeması,

finder yangın dedektörü,

finder yangın paneli fiyat,

finder yangın fiyat listesi 2019,

finder yangın katalog pdf,

finder yangın iletişim,

finder yangın fiyat listesi 2018,

finder yangın paneli kullanma talimatı,

finder yangın fiyat listesi 2019,

finder yangın bağlantı şeması,

finder fire alarm system,

finder yangın fiyat listesi 2018,

finder yangın dedektörü,

finder yangın katalog pdf,

adresli yangın paneli,

 1. gst yangın iletişim,

gst yangın fiyat listesi,

gst duman dedektörü bağlantısı,

gst 200,

gst beam dedektör,

cooper yangın,

gst medikal,

gst gaz dedektörü,

gst yangın iletişim,

gst 200,

gst duman dedektörü bağlantısı,

alfamax fiyat listesi,

gst adresleme cihazı,

gst beam dedektör,

alfamax yangin paneli,

alfamax gaz dedektörü,

alfamaks elektronik aş,

alfamax duman dedektörü,

alfamax iş ilanları,

alfamax gaz dedektörü fiyat,

alfamax bayileri,

alfamax duman dedektörü bağlantısı,

 1. hochiki türkiye,

hochiki izle,

ags aktuğ güvenlik sistemleri ltd şti,

ags elektronik,

yangın algılama sistemleri nelerdir,

yangın alarm sistemi,

yangın sistemleri malzemeleri,

yangin sistemleri,

yangın algılama sistemleri nelerdir

adresli yangın ihbar sistemi,

yangın alarm firmaları,

yangın bildirim tesisatı,

hochiki türkiye distribütörü,

hochiki yangın paneli,

ags yangın,

gst türkiye distribütörü,

bosch yangın alarm sistemleri katalog,

yangın algılama ve alarm sistemleri,

13.bosch yangın dedektörü fiyat,

bosch alarm sistemi,

adresli yangın alarm sistemleri fiyatları,

yangın alarm firmaları,

yangin sistemleri,

adresli yangın alarm sistemleri bağlantı şeması,

 1. eatoncooper türkiye,

cooper yangın istanbul,

cooper cf3000,

eaton yangın,

cooper yangın ankara bayileri,

cooper cf1100,

cooper fire,

cooper capt340,

eaton cooper türkiye,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baret tespiti analizi modülü ile çalışanların işle ilgili güvenlik tedbirlerine ne ölçüde riyazet ettikleri, etmeyen personelin kimler olduğu, ne sıklıkta ve neden ihlal ettikleri tespit ve analiz edilerek gerekli tedbirler zamanında alınabilir.

Teklif Al

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile irtibat sağlayabilirsiniz.