fm 200 26OCA
fm 200

FM 200 Yangın Söndürme Sistemleri 

FM 200 gazı uluslararası kurumlarca güvenilirliği kabul edilmiş renksiz,kokusuz ve çevreye zararı olmayan ve en çok tercih edilen gazlardandır.Ayrıca hem ekonomik olarak hemde FM 200 sisteminin bakımı,montajı diğer gazlara göre avantajlıdır.Her sistemde olduğu gibi FM 200 yangın söndürme sistemlerininde projelendirilmesi,kurulumu,montajı,bakımı,tamiri,test işlemleri alanında uzman ehliyetli yetkili kişilerce ve kurumlarca yapılmalıdır.  

FM 200 yangın söndürme sistemlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de;yanıcı yüzeylerde ve çeşitli ekipmanlarda kalıcı hasar bırakmamasıdır.Diğer gazların kullanımından sonra su,köpük ve kimyevi madde içeren yangın söndürme sistemlerinin uygulama sonrası çevreye bıraktığı bu maddelerden dolayı insan sağlığına ciddi manada kalıcı zararlar bırakabilir.Bu problem.nedeniyle FM 200 gazı geliştirilmiş özelliğiyle ve uygulandığı alanlarda insan sağlığına ciddi ölçüde fiziksel hasar bırakmadığı için yaygın olarak kullanılmaya  başlanmıştır. 

Ayrıca FM 200 gazı çevredeki diğer gazların aksine ozon tabakasına zarar vermemektedir.Özellikle FM 200 gazının kullanıldığı yerlerde ; yangın müdahalesi sonrasında herhangi bir temizliğe ihtiyaç duyulmaması da bu sistemin yaygın olarak kullanılmasındaki en önemli etkendir. 

 

FM 200 Çalışma Şekli ve Uygulama Alanları 

Oluşan yangının şiddeti büyümeden en kısa sürede müdahale edilmesi gerekmektedir.Aksi takdirde yangının çıktığı bölgede bulunan çeşitli sistem ve cihazlar kısa bir zaman diliminde kullanılamayacak hale gelebilir.FM 200 gazlı söndürme sistemleri olaya kısa sürede etki etmesi sebebiyle uluslararası kabul görmüş kurumlarca önerilen bir sistemdir. 

Yangın alarmının devreye girmesinden sonra,ateşleme sistemi otomatik olarak olaya müdahale eder ve yaklaşık 8-10 saniyede yanıcı yüzeye püskürtme işlemi uygulanmaya başlar.Böylece yangının olduğu bölgede yangının şiddeti artmadan söndürülmüş olur.  

Gazın basınç değerini gösteren basınç ölçer göstergeleri sayesinde,bakım zamanı elle müdahale ederek gazın yenilenmesi sağlanmaktadır. 

 

 

FM 200 Gazı Kullanım alanları aşağıdaki gibidir ; 

 • Enerji Üretim Tesisleri 
 • Telekomünikasyon Tesisi Merkezleri 
 • Bilgi İşlem ve Veri Ünite Merkezleri  
 • Sistem Odaları 
 • Elektrik Kontrol Odaları 
 • Müzeler, Arşiv ve Kütüphaneler 
 • Petrol ve Gaz Endüstri Tesisleri 
 • Askeri Alanlar 
 • Trafo Merkezleri  
 • Laboratuvarlar ve Kimya Depoları 
 • Raylı Sistem, Metro,Hava Limanları 

 

FM 200 Yangın Söndürme Sistemlerinin Kurulumu,Bakımı ve Montajı 

FM 200 Yangın Sistemlerinin projelendirilmesi,kurulumu,montajı,bakımı,testi yetkili kişiler ve kurumlarca yapılmalıdır.Sistemin sorunsuz çalışması için FM 200 bakım işlemi çok önemlidir.FM 200 sistemlerinin teknik bakımı sürekli kontrol altına alınmalıdır ve FM 200 sistem bakımı periyodik olarak yapılmalıdır.  

Bakım ve servis işlemleri düzenli olarak yapıldığında sistemlerin sorunsuz çalışması da güvence altına alınmış olur. Yapılan bakım işlemleri ile performans testleri ve bir sistemin ne kadar zamanda ve hangi güçte çalışacağı da saptanarak eğer varsa sistemde gerekli aksamalar düzeltilebilmektedir.FM 200 bakımı esnasında sistem basıncının standartlarda standartlara uygun kontrol edilmesi,teknik eksikliklerin giderilmesi sistemin çalışmasına engel teşkil edecek soruların düzeltilmesi gerekmektedir. 

FM 200 söndürme sistemi söndürme yapılacak yerin içinde veya dışında olabilir ancak her iki yerde de her bölge için hidrolik analiz yapılması gerekmektedir. 

 

FM 200 gazlı söndürme sistemleri bakımı sırasında gaz basınçlarının periyodik olarak ölçülmesi gerekmektedir ve noksanlıklar varsa giderilmelidir.Yine FM 200 bakımında arızalı parçalar tespit edilip değiştirilmelidir. 

Teklif Al

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile irtibat sağlayabilirsiniz.