Switch 01ARA
Switch

Switch 

 

Switchler (anahtarlar) ortamı çakışma domainlerine ayıran ve ikinci katman işlem yapan cihazlardırÜzerlerinde yer alan MAC Adres Table’ları (CAM Table) aracılığı ile  içerisinde cihazlar arasında unicast iletişim sağlarlar. 

 

Daha basit bir şekilde anlatacak olursak switch ; birden çok sunucuyu birbirine bağlayarak transferin daha az kablo ile yapılmasını sağlayan cihazlardır. Router ise özel yazılımlar ile her bir giriş çıkış portu için özel izinler sağlayabilen cihazdır.Dolayısıyla switch sadece bağlantı işlemini gerçekleştirirken router yazılım kontrolleri sayesinde sunucular üzerinden akan trafiği kontrol edebilen cihazlardır. 

 

Switchleri yeni bir networkte kullanılmak istendiğinde,üzerlerinde bulunan yapılandırma bilgisini silmeniz gerekir.Eğer switch daha once başka bir networkte kullanılmadıysa üzerinde herhangi bir konfigürasyon bilgisi de bulunmayacaktır. 

Swiçlerde açma ve kapama düğmeleri yoktur. Güç kablosu takıldığı anda siviç açılır. 

Switch üzerindeki ilk ayarları yapmak için konsol kablosu ile sviçe COM portundan bağlanmak gerekirBunu yapmamızın nedeni svich içinde henüz uzaktan bağlanabileceğimiz bir ip adresinin olmamasıdır. 

Switch’ler ve routerlar boot işlemleri sırasında üzerlerinde bulunan ışıklar vasıtasıyla boot işlemi hakkında bilgi verirler.Bu ışıklara LED denir. 

 

 

 

Switch Çalışma Şekli 

 

Dağıtıcının her bir kapısı diğerlerinden bağımsız veri alışverişinde bulunabilir. Bir veri paketi (veri çerçevesikapılardan birine ulaştığında dağıtıcı gönderenin MAC adresini ve gönderilen kapıyı adres tablosuna kaydeder.MAC adres tablosundaki mevcut kayıtlar incelenerek hedef MAC adresinin bağlı olduğu kapıyı tespit etmeye çalışır. Eğer herhangi bir kayıt bulunamazsaveri paketi gelen kapı hariç bütün kapılara gönderilir. Eğer MAC adresi biliniyorsabu durumda veri paketi sadece hedef kapıya gönderilir. Eğer gönderenin ve alıcının MAC adresleri aynıysa paket silinir. 

 

Switch Türleri 

 

Omurga Switch 

 sistemleri üzerinde bulunan birden fazla swiçin yükünün toplandığı veya ana yükün başladığı sivice backbone denir.Backbone birden fazla switch arasında en fazla yükün bulunduğu birimdir.Tüm yükü toplar veya switchler arasında yükü paylaştırır. 

 

Merkez Switch 

Ağın merkezinde bulunurlar.Merkez anahtarın performansı ağın tüm performansını etkileyebileceğinden kenar anahtarlara göre daha güçlü donanıma, yüksek hazlı portlara ve büyük boyutlu MAC adres tablosuna sahip olurlar.Merkez anahtarlara, kendisine doğrudan bağlı olsun olmasın, ağdaki tüm sistemlerin MAC adresleri tutulur.Bu sayede kendisi üzerinden geçen paketin nereye gönderileceğini belirler. 

 

Kenar Switch 

Kenar switchler iki ağın buluşma noktasında bulunan bir anahtardır.Bilgisayarların doğrudan ağ bağlantılarının yapıldığı swiçlerdir.Genellikle bilgisayar veya HUB’ların doğrudan bağlandığı siviçlerdir 

 

San Switch 

Aynı fiziki ortamda bulunan depolama alanlarının kontrol ünitesine bağlanması için ihtiyaçlar ve destekler doğrultusunda SAS,FIBER,Bakır,SATA ve diğer herhangi bir yol ile birbirlerine bağlayan switch yapısıdır  

 

Endüstriyel Switch 

Endüstriyel ethernet switch ürünleri üzerinde birçok RJ-45 portuna sahip olan network anahtarlama cihazlarıdır. Bu portlara bağlı olan cihazların ağ paylaşımını ve güvenlik erişimlerini yönetmeye ve ayarlamaya yarar. Bir çeşit port çoğaltıcı gibi kabul edebiliriz. Hangi portun ne kadar veri erişimine sahip olacağı cihaz ayarları ile sağlanabilir. Ethernet sviç ürünleri yönetilemez ethernet swiç / yönetilemez switch ve yönetilebilir ethernet switch şeklinde kategorilindirler. 

 

 

Teklif Al

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile irtibat sağlayabilirsiniz.