Yangın Algılama Sistemleri

Yangın Algılama Çözümleri

Açık bir platformda tasarlanan ve her türlü alarm sistemine entegre edilebilen ileri düzey yangın çözümleri sunuyoruz.

Oluşabilecek yangına önceden önlem almaya olanak tanıyan yangın alarm sistemleri, yangın dedektörleri, doğru değerlendirme yapılarak gerekli iletişimin kurulmasını sağlayan kontrol paneli ve sesli görsel uyarı cihazları gibi bileşenlerden oluşuyor.

Yangın alarm sistemleri; yangına ilk anda müdahale etmek, büyük yapılarda yangının meydana geldiği bölgenin koordinatlarını belirlemek, patlamalardan doğabilecek hasarı önlemek, panel üzerinden ya da gözlem merkezinden gönderilen direktiflerle yangının çıktığı bölgeye gerekli fiziki müdaheleyi tetiklemek gibi kritik fonksiyonları yerine getiriyor.

Projelerimizde dünyanın en büyük yangın ürünleri üretici firmalarının güvenilir, esnek ve stabil ürünlerini kullanıyoruz.

Konvansiyonel, adreslenebilir, patlamaya karşı korumalı ürünler farklı algılama kapasitelerine ve senaryolara sahip sistemlerle ihtiyaca uygun çözümler hayata geçiriliyor.

 

KONVANSİYONEL YANGIN ALARM SİSTEMLERİ

Konvansiyonelin kelime anlamı sıradan alışılagelmiş demektir. İlk çıkan ve günümüzde hala kullanılmakta olan yangın ihbar sistemlerine verilen isimdir. Konvansiyonel yangın alarm sistemleri genellikle basit sistemlerdir. Bu tür sistemlerde yangın algılaması zone (bölge) temeline dayanır. (Zone: Belirli bir bölge) Konvansiyonel yangın alarm panelleri 1,4,8,16,32…Vb. zone (bölge) sayılarından meydana gelmektedir.Her zona bir yada daha fazla paralel yangın algılama dedektörü bağlanabilmektedir. Herhangi bir dedektörden alarm geldiğinde o dedektörün bağlı bulunduğu zone yangın paneli üzerinde bir ışıkla gösterilmektedir.

Bu tür sistemler ekonomik olduğundan dolayı günümüzde özellikle küçük projelerde çok sık kullanılmaktadır. Adresli sistemlere göre tek avantajı da sadece ekonomik oluşlarıdır. Bunun dışında dezavantajları ise dedektörlerinin ısı ve hava değişimlerinden etkilenmesi dolayısı ile yanlış alarm risklerinin çok olması, dedektörlerin ve panelin programlanabilir özellikte olmaması dolayısı ile fonksiyonel bir özellik taşımamasıdır.

ADRESLENEBİLİR (INTELLIGENT )YANGIN ALARM SİSTEMLERİ

Adreslenebilir yangın algılama sistemleri ile alarm durumunu tetikleyen dedektörün ya da kır-bas butonunun kesin konumu belirlenebilir. Başka bir deyişle, adreslenebilir bir sistemle nokta atışı yapılabilir.(örneğin 5.kat, 2 no.lu toplantı odası)

NEDEN INTERAKTIF YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ?

Yangina karsi can ve mal güvenligimizi saglamak amaciyla tesis ettirecegimiz yangin algilama ve alarm sisteminin en önemli ve ayirt edici özelligi Dogru ve Erken uyari verebilmesi olmalidir. Bir yangin algilama ve alarm sistemi gün içinde bir veya birden çok yanlis yangin alarm uyarisi veriyorsa güvenirligini yitirir. Güvenilirligini yitirmis bir yangin algilama ve alarm sisteminin uyarilari gözardi edilir. Bu durumu “yalanci çoban” hikayesine benzetebiliriz!

Yangin algilama ve alarm sistemi sektör imalatçilari yanlis alarmi önleme amaciyla degisik teknikler kullanmaktadirlar. Yanlis alarm önleme amaciyla Analog adreslenebilir yangin algilama ve alarm sistemlerinin kullandigi teknikler:

 1. Verification Time : Algilama sonrasi ilave bekleme süreleri verilerek algilamanin dogrulugunun tasdik edilmesi
 1. Senstivity Adjustment : Dedektör hassasiyetlerinin azaltilarak algilamanin dogrulugunun tasdik edilmesi.
 1. Cross Zone : Ayni anda 2 dedektörden algilamanin izlenerek algilamanin dogrulugunun tasdik edilmesi.

Yukarida sayilan önleyici tedbirlerin hepsi de yanlis alarmi azaltmakta fakat hizli algilamayi da engellemektedir. Bu durum sistemin gerçek bir yangini hizli sekilde algilayip uyarida bulunabilmesini geciktirmekte dolayisiyla da muhtemel yangina müdehale geciktiginden yanginla mücadeleyi zorlastirmaktadir.

Günümüzde modern teknolojiye dayali, yanginin birden çok belirtisini algilayabilen ve bu bilgilerin farkli mahal ve çevresel kosullara göre degerlendirilmesini saglayacak algoritmalara sahip sistemler ile yanlis alarmsiz hizli yangin algilama ve uyari mümkündür.

Daha fazla ortam bilgisinin veya yangin belirtilerinin çok sensörlü dedektörlerle algilanip toplanabilecegi açiktir. Dedektörlerin topladiklari bilgileri mahal ve çevresel kosullara göre ve bünyelerindeki algoritmalara uygun olarak degerlendirebilmeleri için mikroislemciye sahip olmalari gerekmektedir.

 • Yangin algilama ve alarm sistemlerindeki en son teknoloji elektronik adreslenebilir interaktif sistemlerdir. Interaktif yangin algilama ve alarm sistemlerinin temel özellikleri :
 • Saha elemanlari (dedektör, buton ve modülller) mikroislemci kontrollu olmalidir.
 • Yangin alarm kontrol paneli ile saha elemanlari (dedektör, modül, buton) arasinda çift yönlü haberlesme ve etkilesimli çalisma olmalidir. “interaktivite”
 • Dedektörler alarm durumuna yapay zeka temelli gelismis karar verme algoritmalarini kullanarak karar vermelidirler.(Intelligent)
 • Dedektörlere koruduklari mahale özel algoritma yüklemek mümkün olmalidir.

 

 

 

 
 

INTERAKTIF YANGIN ALGILAMA VE ALARM SISTEMLERININ ÖNEMLI ÜSTÜNLÜKLERI

 • Interaktif sistemlerde dedektörler mikroislemci kontrollu ve karar verme algoritmalarina sahiptir. Dedektörler mikroislemci kontrolludur. Bu sayede koruduklari mahalden sensörler ile toplanan bilgileri özel algoritmalar ile degerlendirip alarm durumuna karar verirler.  Koruduklari mahal özelliklerine uygun olarak özellestirilmis algoritmalar yüklenebilir. Böylece dedektörler koruduklari mahal için özel programlanmis hale gelmekte ve yanlis alarmsiz maksimum hassasiyetle karar vermekte ve panele iletebilmektedir. Interaktif dedektörler asagidaki durumlara karar verebilmektedirler.
 • Alarm
 • Prealarm
 • Ariza
 • % Kirlenme orani (iki farkli seviyede)
 • Devre disi

Yapay Zeka Temelli Karar Verme Algoritmalari

Interaktif yangin ihbar sistemlerinde saha elemanlari, sadece algilama yapan basit bir sensörden ibaret degildir. Mikroislemcisine yüklenen algoritmalar dogrultusunda degerlendirme ve karar verme yetenegine de sahiptirler. Interaktif dedektörlere yüklenen algoritmalar hem gerçek bir yangin durumunu temsil eden verileri hem de yanlis alarma neden olan unsurlarin karekteristik bilgilerini içerir. Interaktif algilama ve degerlendirme algoritmasinin dört temel bileseni vardir.

 1. Fabrikada yapilan yangin testleri (gerçek yangin durumu)
 2. Sahada yapilan yangin testleri (gerçek yangin durumu)
 3. Aldatici yangin davranisi- örn: sigara dumani (aldatici yangin durumu)
 4. Kötü çevre kosullari örn: tozlu ve kirli ortamlar (aldatici yangin durumu)

Dedektör algoritmalari farkli tipteki mahaller ve çevre kosullarina göre çesitlilik kazanmaktadir.

Interaktif Sinyal Analizi

Interaktif sistemlerde dedektörler mikroislemcileri sayesinde sahadan topladiklari verileri detayli bir sinyal analizine tabii tutabilirler. Bu sinyal analizi sonucunda elde edilen veriler bünyelerindeki yapay zeka temelli karar verme algortimalari ile degerlendirilir ve yangin durumuna karar verilir. Dedektörler algiladiklari sinyalin (duman, isi, vb. ) analizini bu sinyali 3 alt bilesene indirgeyerek yapmaktadir.

 1. Sinyalin Kuvveti
 2. Sinyalin Zamana Göre Degisimi
 3. Sinyaldeki Dalgalanmalar

Daha sonra her bir alt bilesen dedektöre yüklenen algoritmadaki verilerle tek tek mukayese
edilerek bir sonuca varilir. Interaktif dedektörler her türlü ortam için rahatlikla kullanilabilirler. Tüm bu özellikler sayesinde yanlis alarmsiz hizli yangin algilama ve uyari mümkündür.

 • Analog Adreslenebilir Yangin Algilama ve Alarm Sistemlerinde Durum saha elemanlarinda (dedektör, buton, modül) mikroislemci yoktur. (ID-Chip ve ADC-DAC gibi entegreler mikroislemci degildir.) Detayli sinyal analizi, mahal ve çevresel kosullara uygun özel algortima imkani yoktur. Analog sistemlerde iki yönlü haberlesme ve etkilesimli çalisma imkaniyoktur. Dedektör analog olarak ölçtügü degeri panele gönderir, panel ise her dedektör için set edilmis analog degerlere göre alarm durumuna karar verir. Sensörün algiladigi deger esik degerinin altinda ise yangin yok; üstünde ise yangin var demektir. Bu durumda sistem esik seviyesini geçen sigara dumanini dahi bir alarm durumu olarak algilamaktadir. Dedektörlerin çevresel kosullardan dolayi yanlis alarm riski vardir.
 • Interaktif sistemlerde dedektörler 3 ve 4 boyutlu algilama yapabilmekte ve sensörler arasinda etkilesimli çalisma saglanabilmektedir. Böylece elde edilen sinyaller Fuzzy Logic Algortimlar ile degerlendirilerek yanlis alarmsiz mümkün olan en hizli yangin algilama ve uyari saglanabilmektedir. Yanginlar, yanan veya tüten malzeme prensibine bagli olarak karmasik bir olaylar spektrumuna sahiptir. Her sensör ( isi, isik dagilim yogunlugu, isigi engelleme, spesifik gaz algilama ) , tüm yangin spektrumunun sadece küçük bir bölümünü pozitif olarak algilar. Yani korunacak bir mahalde farkli türde yanabilecek maddeler bulunuyorsa yanlis alarmsiz hizli algilama ve uyari için Interaktif çok boyutlu dedektörler kullanilarak sorunun üstesinden gelinebilir. Tüten yanginlar için Optik Duman Sensörü -1. Boyut Açik alevli yanginlar için Sabit Sicaklik ve Isi Artis Sensörü -2. Boyut Zaman Boyutlu Degerlendirme -3. Boyut Veya Tüten yanginlar için Optik Duman Sensörü -1. Boyut Açik alevli yanginlar için Sabit Sicaklik ve Isi Artis Sensörü - 2. Boyut Karbonmonoksit Yogunlugu için CO sensörü – 3. Boyu Zaman Boyutlu Degerlendirme -4. Boyut Interaktif çok boyutlu dedektörler sensörlerden elde edilen sinyalleri basit ve/veya mantiginin çok ötesinde Fuzzy Logic algortimalar kullanarak degerlendirirler. Fuzzy Logic yapay zekanin, belirsiz miktarlar, benzerlikler ve ihtimaller üzerinde yogunlasmis temel bir bölümünü temsil eder. Bu metotla, kesin olarak belirtilen var/yok degerlendirme kriteri yerine; çok zayif-zayif-orta- kuvvetli-çok kuvvetli gibi ara degerlendirme kriterleri baz alinarak çok daha akilci ve isabetli sinyal analizi yapilir. Interaktif çok boyutlu(kriterli) duman dedektörleriyle yapilan detayli sinyal analizi sayesinde alarm kararlari çok daha yüksek bir kesinlikte degerlendirilmektedir. Bu tip dedektörler yaniltici etkilere karsi çok yüksek bir direnç gösterirler. Analog sistemlerde bu imkan bulunmamaktadir.
 • Interaktif sistemlerde dedektör sensörleri zaman programi ile otomatik olarak kontrol edilebilmektedir. Bu sensörlerin çalisma biçimleri zamana bagli olarak degistirilebilmekte ve sensörler kendi aralarinda etkilesimli çalisabilmektedir. Çok sensörlü dedektörlerin her sensörü zaman programi ile otomatik olarak kontrol edilebilmektedir. Atölyede 08.00-12.00 ve 13.30-17.00 arasi optik sensör kapatilabilir isi sensörü çalistirilabilir Diskoda 20.00- 03.00 arasi optik sensör kapatilabilir isi sensörü çalistirilabilir Forklift çalisan depoda 8.00-12.00 ve 13.30-17.00 arasi optik sensör kapatilabilir. Mutfakta 10.00 – 21.00 arasi isi sensörü yüksek sicaklik diger saatlerde isi artis olarak çalisabilir. Analog sistemlerde bu imkan bulunmamaktadir.
 • Interaktif sistemlerde dedektörler ortami ögrenme kabiliyetine sahiptir. Interaktif dedektörler kisa dönem ve uzun dönem olmak üzere iki farkli süreç için, kendilerini ve set degerlerini çevresel degisikliklere bagli olarak ayarlayabilirler. Iki farkli kirlilik seviyesi için uyari verebilirler. Dedektörler kirlenmeden dolayi yanlis alarm vermezler. Hassasiyetlerini muhafaza edebilirler. Analog adreslenebilir dedektörler kirlenmeden dolayi yanlis alarm verme riskine sahiptir.
 • Interaktif sistemlerde saha cihazlari elektronik adreslenebilir cihazlardir, yazilim ile panelden adreslenir. Interaktif yangin alarm sistemleri elektronik adreslenebilir sistemlerdir. Adresleme kontrol panelinden yazilim ile kolaylikla yapilabilir. Sistemin devreye alinmasi sirasinda tüm dedektör ve modüller kendilerini kimlikleri ile birlikte kontrol paneline tanitarak dizilisleri hakkinda bilgi verirler. Kontrol paneli tüm dedektör ve modüllerin yerini kesin olarak belirler ve hafizasina kaydeder. Analog adreslenebilir sistemler de saha cihazlari üzerindeki dip-switch veya rotary switchler ile adreslenebilir. Id-Chip li analog adreslenebilir sistemlerde ise el tipi programlayici ile saha elemanlari programlanmaktadir.
 • Interaktif sistemlerde her dedektör(opsiyonel), buton ve giris-çikis modülünde entegre izolatör vardir. Böylece algilama sistemi loop hattinin kisa devre olmasi durumunda sistem çalismaya devam eder. Herhangi cihaz devre disi kalmaz. Kisa devrenin olustugu cihazlar adresleri ile operatöre bildirilir. Yangin ve güvenlik sistemleri islevleri nedeniyle kablo arizalarindan etkilenmemesi gereken sistemlerdir. Interaktif sistemler bu gerekliligi tam olarak yerine getirmektedir. Analog sistemlerde ilave bedel ödenerek izolatör modulu her 10- 20 dedektörde bir adet Kullanilir. Kablo kisa devre arizasinda 10 veya 20 dedektör devre disi kalir.
 • Interaktif sistemlerde loop haberlesmesi çok hizlidir. Interaktif sistemlerde kontrol paneli ve saha elemanlari arasindaki haberlesme “yayinlama” yöntemi ile yapilmaktadir. Durumu degisen yada söyleyecek bir seyi olan cihaz panele bilgi gönderdiginden haberlesme hizi çok yüksektir. Alarm durumunun kontrol paneline iletilmesi veya loop cevap süresi diger sistemlere oranla 4 kat hizlidir. Bu nedenle sistem elektromanyetik girisimler ve yüksek frekanslardan etkilenmez. Loop hatti haberlesmesi güvenlidir. Loop hatti uzunlugu 3000m ye kadar uzayabilmektedir. Analog adreslenebilir sistemlerde haberlesme loop hattinin taranmasi yöntemi ile yapilmaktadir. Haberlesme yogundur. Her dedektör sira kendisine geldiginde sensör degerini kontrol paneline iletmektedir. Elektromanyetik girisimler ve yüksek frekanslardan etkilenme riski vardir. Hatali haberlesme riski vardir. Loop hatti mesafesi 1000-2000m arasinda sinirlidir.

 

 

 

 

HAVA ÖRNEKLEMELİ YANGIN ALARM SİSTEMLERİ

Bu sistemler adından da anlaşılacağı üzere havadan örneklemeler alıp, kendi haznesine getirerek yangını algılayan sistemlerdir. Şaşırtıcıdır ki bu tarzda detektörler ilk 1940’lı yıllarda ortaya çıkmıştır. O zamanla şimdi ki detektörler arasındaki tek benzerlik dumanı kendi haznelerine bir boru vasıtasıyla çekmektir. Teknolojinin gelişmiş olması, bina yapılarının çeşitliliği; bu detektörlerinde daha hassas, lazer altyapılı ve yangın alarm sistemine doğrudan bağlanacak şekle getirmiştir. Hava örneklemeli sistemlerin başlıca faydası son derece yüksek duyarlı olmaları ve dumanı kaynağından test ünitesine taşımaları neticesinde çok erken uyarı sağlamalarıdır. Diğer algılama teknolojilerinde ise, noktasal tipteki tüm detektörlerde yangın ürünlerinin yeterli konsantrasyona ulaşıp detektör tarafından algılanmaları beklenir. Hava örneklemeli sistemlerdeki “yüksek duyarlılık” devresiyle neyi kastettiğimizi biraz açıklayalım: Geleneksel tip olarak tanınan noktasal tip detektörler tipik olarak metrede yüzde üç ile sekiz arasındaki hassasiyet değerlerinde çalışır. Bunun anlamı eğer bir metreden bir ışın demeti parlıyorsa, alarm verilmesi için gerekli duman miktarının; bir metrenin sonuna dumanın yüzde üç ila yüzde 8 oranında ulaşması demektir. Aslında alıcıya ulaşamayan ışık hava yoluyla yayılıp dağıtılmıştır. Mukayese yoluyla bir çok duyarlı hava örneklemeli detektör, duman yoğunluğundaki değişikliklere binde üç obs/m tepki vermeye yeteneklidir. Bunun anlamı sistemin bin kereden daha duyarlı olmasıdır. Hava örneklemeli sistemler şimdiye kadar firma bağımsız ve tek başına çalışan sistemler iken , şimdi bu sistemler System Sensor protokolü ile Yangın alarm paneline bağlanabiliyor, ister panelden kontrollü isterse bağımsız olarak kendi kontrol ünitesinden kontrol edilebilir hale gelmiştir.

Teklif Al

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile irtibat sağlayabilirsiniz.