Akıllı Telefon Kullanımlı Nem ve Sıcaklık Ölçer 14ARA
Akıllı Telefon Kullanımlı Nem ve Sıcaklık Ölçer

Nem, havada bulunan su buharına denir. Nem ölçümlerinde mutlak nem, bağıl nem ve spesifik nem hesaplanır.Mutlak nem birim hacimdeki nem miktarıdır.Gram/metreküp olarak verilir.Bağıl nem havadaki nem miktarının o havanın alabileceği maksimum neme olan oranıdır.Birimsel olarak verilir ve sıcaklık ile ters orantılıdır.Spesifik nem ise bir gazda bulunan su buharı ağırlığının gaz ağırlığına olan oranıdır.

 

Nem nasıl oluşur ?

Havadaki nem miktarı, yağışı ve sıcaklığı da etkileyen en önemli unsurdur.Bu sebeple sağlıklı yaşam için nem miktarı,oldukça önemlidir.Ev, depo ve iş yeri gibi kapalı alanlarda nemin fazla olması,alanda bulunan bazı eşyalar,yiyecekler ve insan sağlığı açısından zararlıdır.Ayrıca rüzgârlı havalardaki buharlaşma durgun havalara göre daha fazladır.Havada bulunan nem miktarının yüksek seviyelere çıkması durumunda kapalı ortamlarda,yosun ve küf gibi zararlı canlıların ortaya çıkması kolaylaşır.Bu istenmeyen canlıların, yaşam alanlarımıza girmesi sonucu koku ve sağlıksız ortam oluşur.

 

Nem nasıl ölçülür ?

Nem ölçümleri hem fizikçiler hem de tahminciler için gereklidir.Ve özellikle de aynı odada uzun süre oturursak bu sorunun bizi de ilgilendirmesi gerekir.Sonuçta,havanın nemi insan vücudunu etkiler,bu yüzden kontrol edilmesi gerekir.Hava nemini ölçen iki ana enstrüman vardır.Cihazda ve çalışma prensibinde farklılık gösterirler.Bunlar higrometreler ve psikrometrelerdir.

Higrometrelerin çalışma prensibi nem dalgalanmalarının belirli cisimler ve maddeler üzerindeki etkisini analiz etmektir.Örneğin, saç higrometreleri yağsız bir insan kılının hava nemindeki değişikliklere cevap olarak uzunluğunu değiştirme kabiliyetine dayanmaktadır.Bu gibi higrometreler havadaki nemi % 30-100 aralığında ölçer.Film higrometrelerinde neme duyarlı element organik bir filmdir.

 

Akıllı Telefonlar ile Yönlendirilebilen Hava Nemi ve Sıcaklığı Ölçme

Akıllı telefon takip sistemleri sayesinde akıllı telefon ile çalıştırılabilen ölçüm cihazları sadece akıllı termometreler değildir.Ayrıca nem tespit edilebilir ve değerlendirilebilir. Bunlar basınç veya akış gibi diğer parametreleri içerir. Yüksek ve fark basınç ölçümleri hava hızının yanı sıra yapılır ve akış hızları ölçülebilir. Klima, soğutma ve ısıtma teknisyenleri, ilgili tüm ölçüm cihazlarını içeren çeşitli setlerden yararlanır. Akıllı termometreler bunun sadece bir parçasıdır, ayrıca higrometreler, termal anemometreler ve pervane anemometreler de vardır. Bu pratik setler günlük kullanım için tasarlanmıştır ve klima veya ısıtma sisteminde kullanılması gereken tüm ölçüm cihazlarını içerir.Bu cihazlar akıllı telefon kullanımı üzerine tasarlanmıştır ve ölçüm değerlerinin kablosuz okunmasına izin verir.

 

 

 

 

Mobil İzleme ile Sıcaklık ve Nem Takibi

Sistemin takılı olduğu tüm ortam ve alanların ısı ve nem değerleri; istenilen zaman aralıklarında, kesintisiz olarak ve mesafe sorunu olmadan her yerden takip ve kontrol edilebilmektedir.
Bu özelliği sayesinde istenilen sayıda ortam ve alanların ısı ve nem değerlerinin takip ve kontrol altına alınması ve bundan kaynaklı risklerin ortadan kaldırılması sağlanmaktadır.

 

Ortamın Nem ve Sıcaklık Ölçümü

Hava nemi ve sıcaklığı ölümü sistemin takılı olduğu tüm ortam ve alanlar ilgili kişiler tarafından online olarak anlık ve geçmişe yönelik takip kontrol ve yönetilebilmektedir.Bu özelliği sayesinde,hava nemi ve sıcaklığı ölçüm sisteminin takılı olduğu tüm ortam ve alanlar mesafe sorunu olmadan tek bir yerden aynı anda izlenmesi takip kontrol ve yönetilmesi sağlanmaktadır.

 

Sistemin Uyarı ve Bilgilendirmesi

Sistemin takılı olduğu tüm ortam ve alanların belirlenmiş olan ısı ve nem değer mları ve diğer bildirimler belirlenmiş kişilere anında sms, Mail Siren Telefondan Arama gibi uyarılar ile bildirilmektedir. Bu özelliği sayesinde uygun olmayan değer mlarından ilgili birim ve kişilerin anında haber almaları sağlanmakta ve risk alınmadan gerekli müdahale zamanında yapılabilmektedir.

Teklif Al

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile irtibat sağlayabilirsiniz.